CT-19 | Freeman White Laminate Coffee Table Chrome Frame

Color
  • White
  • Chrome

(L) 48" x (W) 24" x (H) 20"

CT-19 | (L) 48" x (W) 24" x (H) 20" | Freeman White Laminate Coffee Table Chrome Frame

CT-19