SOFA TABLE-4 | Chrome Frame Sofa Table White Plexi

Color
  • Chrome

(L) 96" x (W) 20" x (H) 33"

SOFA TABLE-4 | (L) 96" x (W) 20" x (H) 33" | Chrome Frame Sofa Table White Plexi

SOFA TABLE-4