CT-40 | Chrome Frame Coffee Table White Plexi (6FT)

Color
  • White
  • Chrome

(L) 72" x (W) 24" x (H) 14.5"

CT-40 | (L) 72" x (W) 24" x (H) 14.5" | Chrome Frame Coffee Table White Plexi (6FT)

CT-40