POLART-15 | Polart Bar White Tufted

Color
  • White

(W) 73" x (D) 27" x (H) 45" 

POLART-15 | (W) 73" x (D) 27" x (H) 45" | Polart Bar White Tufted

POLART-15